Over dit project

Periode: voorjaar 2020

Opdrachtgever: gemeente Heerlen

 

Vervoersarmoede is “het niet kunnen komen waar je zou willen, waardoor je deelname aan maatschappelijke activiteiten belemmerd wordt“.

Gemeente Heerlen wil dit aspect meenemen in haar “quick scan openbaar vervoer”. Wij ondersteunen in dit project door de bereikbaarheid per wijk te analyseren en sessies met stakeholders voor te bereiden. In samenwerking met inno-V.

Factoren die een rol spelen bij vervoersarmoede

Vervoerarmoede gaat niet alleen over het vervoer zelf. Andere factoren spelen vaak ook een rol.

 • De kwaliteit van het (openbaar) vervoer zoals nabijheid en snelheid.
 • Betaalbaarheid.
 • Gezondheid en kennis.
 • Eigen voertuigbezit.
 • Afstand tot voorzieningen, vrienden en familie.
 • Werk en inkomen.
 • Huishoudkenmerken zoals achtergrond en samenstelling.

Resultaat

Vervoersarmoede is een complex begrip. Lang niet alleen de feitelijke kwaliteit van (bijvoorbeeld) openbaar vervoer speelt een rol bij de drempels die iemand ervaart om zich te kunnen verplaatsen. In een risico op vervoersarmoede vinden gemeenten aanleiding om gericht beleid te voeren.

 • Mensen meer te laten bewegen.
 • Kennis over reismogelijkheden te vergroten. Van deelauto’s tot boodschappenservice.
 • Cursussen inzetten. Denk aan leren fietsen of hulp van een OV-coach.
 • De snelheid van het openbaar vervoer te verbeteren. Bijvoorbeeld met infrastructurele maatregelen.
 • De nabijheid van openbaar vervoer verbeteren. Bijvoorbeeld door in aanvulling op snel hoogwaardig vervoer ook een langzaam ontsluitend net te organiseren.
 • Op jongere leeftijd in te zetten op het gebruik van alternatieven voor de auto. Zodat men langer zelfstandig mobiel blijft.