ovbuRo levert tijdelijke vervoerkundige ondersteuning

 

Een vervoerkundige analyseert hoe vervoersstromen zich ontwikkelen en vertaalt dit naar logistieke plannen zoals het lijnennet en de dienstregeling.

Hoe gaan wij te werk?

Soms is er tijdelijk behoefte aan een specialist die weet hoe complexe logistieke puzzels moeten worden aangevlogen. ovbuRo heeft ruime ervaring in zowel aanbestedingstrajecten als implementaties.

  • Snel en nauwkeurig schakelen tussen beleid en uitvoering.
  • Ontwerp van de dienstregeling waarbij rekening wordt gehouden met kosten, opbrengsten, kwaliteit en duurzaamheid.
  • Second opinion op een dienstregelingsvoorstel.
  • Doorrekenen van voorstellen op bereikbaarheid en kwantiteiten (dienstregelingkilometers of -uren, aantal voertuigen, chauffeursuren).

Enkele referenties

Verschillende rollen van een vervoerkundige, enkele referenties:

  • Ontwerpen van de R-net dienstregeling voor Almere in het (winnende) aanbod van Keolis (Allgo).
  • Vervoerkundige verkenning voor nieuwe aanbestedingen en schrijven van vervoerplannen voor EBS.
  • Aansturen van roostermakers bij GVB Amsterdam.
  • Projectleider basisvoorzieningenniveau provincie Noord-Brabant.