Over dit project

Wanneer: diverse onderzoeken 2011 – 2020 (heden)

Opdrachtgever: Meet4research / Nederlandse Spoorwegen (NS)

 

Meet4research doet in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen onderzoek naar de mening van reizigers over de treinreis en de stations.

 

ovbuRo ontwikkelt de draaiboeken waarmee onderzoek perfect kan worden uitgevoerd.

Hoe gaan wij te werk?

Een draaiboek is essentieel voor een (logistiek) ingewikkeld onderzoek. Want treinpersoneel, interviewers en het juiste treinmaterieel moeten op het juiste moment bij elkaar komen.

ovbuRo levert met haar specialisme een waardevolle bijdrage aan een groot aantal onderzoeken voor NS. Wij sturen de veldwerkers aan die in opdracht van meet4research reizigers uitnodigen om een vragenlijst in te vullen.

 • Nieuw materieel: DDZ, SLT, Flirt.
 • Opfrisbeurt materieel: DDM-1 en DM90.
 • Introductie stiltecoup√©.
 • Care on track (schoonmaak tijdens de rit).
 • Alternatieve inzet van personeel: dubbele bemensing (sociale veiligheid & service onderweg).
 • Geur- en kleurgebruik.
 • Evenemententreinen: boekenweek, Vierdaagse, Pinkpop, Zomercarnaval.

Resultaat

Door te meten op het moment van de beleving krijgt NS inzicht in het effect van haar maatregelen en projecten. Het draaiboek zorgt voor een vlekkeloos verloop van de onderzoeken.

Het draaiboek zorgt voor een vlekkeloos verloop van het onderzoek.

 • Compleet met alle details die van belang zijn.
 • Flexibel in opzet, bijsturing is snel mogelijk.
 • Goed leesbaar voor alle betrokkenen die een rol hebben in de uitvoering.
 • Voor de opdrachtgever een geruststelling dat alles op het juiste moment bij elkaar komt.
 • Betrouwbare resultaten vormen de basis voor nieuw beleid.