Over dit project

Periode: 2018 – 2023 (lopend)

Opdrachtgever: Provincie Utrecht

 

Door elk kwartaal een representatief mystery-guest onderzoek uit te voeren heeft de provincie Utrecht doorlopend inzicht in de uitvoeringskwaliteit van het OV.

 

ovbuRo organiseert voor de provincie Utrecht het hele traject van ontwerp van de methode tot rapportage en interpretatie van de resultaten. Het veldwerk wordt uitgevoerd in samenwerking met een gespecialiseerde veldwerkorganisatie.

Hoe gaan wij te werk?

Door middel van representatief steekproefonderzoek wordt inzicht verkregen in de uitvoeringskwaliteit van het OV. Professionele en getrainde mystery guests voeren de metingen onopvallend uit met behulp van een mobiele app.

  • 500 mystery guest metingen per maand.
  • 2 concessies (U-OV en Syntus Utrecht).
  • Bus en tram, inclusief de nieuwe Uithoflijn.
  • Meer dan 30 aspecten over materieel, reisinformatie, haltes en personeel.
  • Rapportage is privacy-proof (niet herleidbaar naar personen).
  • Vervoerders krijgen dagelijkse e-mail met update over defecten en schades.

Resultaat

Zowel opdrachtgever als -nemer hebben een representatief inzicht in de feitelijke kwaliteit van het OV.

  • Altijd actueel inzicht via online dashboard.
  • Kwartaalrapportage met inzicht in trends en benchmark.
  • Dagelijkse mail-update bij defecten aan materieel en systemen: snelle actie mogelijk.
  • Flexibiliteit: vragenlijst is snel aanpasbaar en actuele thema’s kunnen direct worden gemeten.