Over dit project

Periode: 2015, 2016, 2018 en 2019

Opdrachtgever: HTM Personenvervoer (Den Haag)

Serviceverlening is grotendeels mensenwerk. HTM wil dat haar medewerkers gemotiveerd, klachtgericht, proactief en professioneel werken.

Om goed op resultaten te kunnen sturen liet HTM voor verschillende onderdelen van haar dienstverlening in kaart brengen hoe de serviceaspecten in de praktijk tot uiting komen.

Hoe gaan wij te werk?

Door objectief onze waarneming van de serviceverlening vast te leggen krijgt HTM een monitorings- en sturingsinstrument. Door het onderzoek te herhalen ontstaat inzicht in het effect van veranderingen op de diverse afdelingen.

  • Telefonische service.
  • Service op locatie (stations, haltes en bij evenementen).
  • Service in de bussen en trams.
  • Service bij informatiepunten op stations.
  • Kaartcontrole en beveiliging.

Resultaat

Informatie uit het onderzoek draagt in belangrijke mate bij aan kwaliteitsverbeteringen die HTM doorvoert.

  • Rapportage met inzicht in trends en duiding van resultaten.
  • Flexibiliteit: actuele thema’s kunnen direct worden onderzocht.