Over dit project

Periode: 2015 – 2020 (heden)

Opdrachtgever: Regio’s in Gelderland

 

In Gelderland is het kleinschalig doelgroepenvervoer (Regiotaxi, leerlingenvervoer, etc.) per regio georganiseerd met het regiecentralemodel als basis.

Wij ondersteunen Regio Rivierenland bij het contractbeheer en de doorontwikkeling van het regionale vervoerssysteem (Versis). Daarnaast leveren wij in samenwerking met Forseti een bijdrage aan het beheer van ViaVé op het gebied van data en financiën.

Hoe gaan wij te werk?

ovbuRo levert projectleiding, vervoerkundig advies en voert het contractbeheer uit.

 • Projectleiding voor aanbestedingen in het doelgroepenvervoer.
 • Aanspreekpunt voor bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgevers.
 • Monitoring van uitvoeringskwaliteit.
 • Data-analyses en prognoses.
 • Verbetervoorstellen voor beleid doelgroepenvervoer.
 • Contractbeheer richting de uitvoerende partijen.
 • Voorzitten van projectgroepen doelgroepenvervoer.
 • Borgen van rechtmatigheid en verantwoording.
 • Financieel beheer.

Resultaat

Regio Rivierenland is een samenwerkingsverband van 8 gemeenten in regio Rivierenland. Versis is de naam van het regionale vervoerssysteem. Het systeem is flexibel opgezet zodat kan worden ingezet op synergie tussen verschillende kleinschalige vervoersstromen.

 • Verschillende vormen van kleinschalig vervoer, georganiseerd onder één paraplu.
 • Kennis van veel verschillende facetten, van btw tot boordcomputers en van privacywetgeving tot klanttevredenheidsonderzoek.
 • We spreken de taal van de vervoerders en van de bestuurders.
 • Bijdrage aan de doorontwikkeling van kleinschalig flexibel vervoer.