Over dit project

Wanneer: zomer 2019 (afgerond) en zomer 2020 (aanstaand)

Opdrachtgever: Meet4research

 

Meet4research doet onderzoek naar de beleving van fietsroutes in opdracht van onder meer gemeente Tilburg en Havenbedrijf Amsterdam.

ovbuRo ontwikkelt de draaiboeken voor het onderzoek waarmee het veldwerk en de maatregelen optimaal op elkaar zijn afgestemd.

Hoe gaan wij te werk?

Een draaiboek is essentieel voor een (logistiek) ingewikkeld onderzoek. Gelijktijdig moeten de maatregelen die worden onderzocht, betrokken personeel en de veldwerkers die interviews afnemen klaar zijn. Alles om echt te meten op het moment van beleven.

  • Bewegwijzering, belijning en kunst moeten de fietsbeleving verbeteren.
  • Met matrixborden (tekstkarren) worden fietsers tijdig geattendeerd op het onderzoek.
  • Per onderzoek honderden respondenten.
  • Veldwerkers worden nauwkeurig ge├»nstrueerd.
  • Rapportage is privacy-proof (niet herleidbaar naar personen).
  • Opdrachtgever heeft geen zorgen over de uitvoering.

Resultaat

Emoties leiden tot gedrag, vaak zonder dat mensen zich daarvan bewust zijn. Inzicht in het effect van maatregelen geeft opdrachtgevers een instrument om te sturen op de beleving.

Het draaiboek zorgt voor een vlekkeloos verloop van het onderzoek.

  • Compleet met alle details die van belang zijn.
  • Flexibel in opzet, bijsturing is snel mogelijk.
  • Goed leesbaar voor alle betrokkenen die een rol hebben in de uitvoering.