ovbuRo onderzoekt en verbetert (openbaar) vervoer met onafhankelijk vervoerkundig onderzoek en detachering. Betrokkenheid, vakkennis en een down to earth mentaliteit staan centraal.

ovbuRo is gespecialiseerd in het staven en uitrollen van het OV-beleid van opdrachtgevers (het Rijk, provincies en gemeenten) en het monitoren van de (beleefde) uitvoeringskwaliteit.

Aan de hand van speciaal voor het openbaar vervoer ontwikkelde methoden voert ovbuRo veldwerkonderzoek uit of begeleidt deze. Hiermee wordt de uitvoeringskwaliteit van het (openbaar) vervoer gemeten en het gebruik in kaart gebracht. ovbuRo duidt onderzoeksresultaten en geeft onafhankelijk advies op zowel vervoerkundig als organisatorisch gebied.

ovbuRo onderscheidt met onderzoek feiten van perceptie en helpt vervolgens om beide te verbeteren. ovbuRo leidt, begeleidt of controleert processen. Zo draagt ovbuRo elke dag bij aan het verbeteren van het (openbaar) vervoer.

ovbuRo werkt samen met partners zoals veldwerk- en detacheringsorganisaties. Dit betekent dat u altijd met één persoon schakelt, maar profiteert van de gebundelde krachten van specialisten. Zo verbindt ovbuRo niet alleen het openbaar vervoer in uw regio, maar ook de professionals die u daarbij nodig hebt.

ovbuRo

Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder