ovbuRo adviseert en detacheert

Onze vervoerkundige kennis en brede ervaring wordt gevraagd in diverse onderzoeks- en adviesopdrachten. Zo (bege)leiden we OV-projecten, voeren we contractbeheer uit, adviseren we over concessies en dienstregelingen.

ovbuRo levert (tijdelijke) ondersteuning op vervoerkundig gebied.

Voor het rijk, provincies, bestuurlijke samenwerkingsverbanden, gemeenten en uitvoeringsorganisaties.

Met een flinke dosis inhoudelijke kennis over openbaar vervoer en doelgroepenvervoer en veel affiniteit met analyse op basis van data.

In een goed netwerk binnen de advies- en de beleidswereld.

Sterk in het sturen op concrete resultaten die er toe doen.

Bekijk onze projecten

Vervoerkundige ondersteuning

ovbuRo levert vervoerkundige kennis aan OV-autoriteiten of stadsvervoerbedrijven.

Flexibel kleinschalig vervoer

Voor de reiziger kan flexvervoer véél meer bieden dan troost voor als de bus weg is. Het boeken en betalen van een rit gaat eenvoudig via de app en je ziet het voertuig op een digitale kaart aankomen. Ook bijzondere doelgroepen gaan mee. Wie kiest voor luxe wordt bij de voordeur afgezet. Om flexvervoer tot een succes te maken is durf nodig van OV-autoriteiten en moet flexvervoer een duidelijke eigen plek krijgen het gelaagde OV-netwerk.

's-nachts of overdag opladen: een strategische keuze

Investeringen in laadpunten en stallingslocaties kennen een lange afschrijvingstermijn. Een lange-termijn visie op het OV-netwerk wordt dus steeds belangrijker. ovbuRo zocht uit welke exploitatiekosten komen kijken bij verschillende scenario´s voor stallingslocaties.

Het einde van de OV-chipkaart?

Is de OV-chipkaart nog wel een lang leven beschoren? Betalen met je mobiel, bril of horloge wordt de norm. In alle vormen van vervoer.

Betekent MaaS het einde van aanbesteden?

Met de komst van MaaS wordt een reis verhandelbaar. Om het beste aanbod voor de reiziger te krijgen moeten beperkingen worden opgeheven. De traditionele wijze van aanbestedingen (WP2000) voor nieuwe aanbieders een hindernis vormen en verdient een update. ovbuRo denkt mee over de inrichting hiervan.

ovbuRo

Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder