Vervoerkundige ondersteuning


ovbuRo levert (tijdelijke) ondersteuning op vervoerkundig gebied.

kaart

Rogier Roding van ovbuRo is opgeleid als verkeerskundige / vervoerkundige en deed ervaring op met het ontwerpen van dienstregelingen bij onder meer de Nederlandse Spoorwegen (NS) en bij GVB Amsterdam. Ook werkte hij bij de provincie Noord-Brabant als beleidsmedewerker aan het OV-netwerk en de dienstregeling. Zijn ervaring met planningssoftware deed hij op bij GVB (Quintiq). Daarnaast heeft hij een flinke dosis ervaring in het gebruik van Excel voor logistieke puzzels. ovbuRo heeft veel affiniteit met dienstregelingen en werkt graag op het tactische vlak, bijvoorbeeld in de rol van vervoer-ontwikkelaar.

Enkele referenties:

Vervoerontwikkeling (provincie Noord-Brabant, 2007-2010)
Met het ‘basisvoorzieningen-niveau’ werd de (politiek) acceptabele ondergrens in het OV-aanbod vastgelegd, vertaald in termen van loopafstanden, bedieningstijden en frequenties. Rogier Roding werkte als beleidsmedewerker / vervoerontwikkelaar aan dit OV-beleid en was betrokken bij de jaarlijkse dienstregeling-wijziging, HOV en de ontsluiting van ruimtelijke ontwikkelgebieden in Noord-Brabant.

gvb

Vervoerplanner (GVB Amsterdam, 2012)
Als vervoerplanner belast met de vertaling van het beleid naar uitgangspunten voor de medewerkers vervoerplanning. Eindcontrole op het ontwerp van dienstregeling, materieelomloop en personeelsdiensten en het inplannen in het Quintiq systeem. Daarnaast betrokken bij aanpassingen in de dienstregeling bij tijdelijke verkeersmaatregelen. De kracht van Rogier Roding (ovbuRo) ligt in het snel doorzien van een dienstregeling en in het goed kunnen schakelen/vertalen van hoofdlijnen naar details.

Coördinator experimententrein belevingsonderzoek (Nederlandse Spoorwegen, 2012-2013)
NS doet regelmatig onderzoek naar belevingsaspecten van het treinproduct. ovbuRo verzorgt de logistieke coördinatie zodat specifiek personeel en materieel op de juiste tijd en plaats zijn om experimenten rondom trein-beleving mogelijk te maken. Dit vindt onopvallend en in de normale treindienst met ‘echte reizigers’ plaats. ovbuRo verzorgt gedetailleerde voorbereiding met scenario’s voor bijsturing bij calamiteiten, een draaiboek met instructies voor de betrokken conducteurs, enquêteurs en verkeersleiders. Tijdens de uitvoering is Rogier Roding van ovbuRo het eerste aanspreekpunt voor de logistieke bijsturing. Dit project wordt uitgevoerd namens Meet4research.

Neem voor meer informatie en een kennismaking contact op.